Iedereen moet mee kunnen doen

Met het project Eurowoningen Toekomstbestendig in onze wijk moet, iedereen die dat wil, mee kunnen doen. Iedereen zou zijn of haar huis Toekomstbestendig moeten kunnen maken. Dat dit uitgangspunt niet altijd zo ervaren wordt dat weten we ook. Als Buurtteam zijn we steeds op zoek naar haakjes om het gesprek te kunnen voeren met elkaar.

De energietransitie lijkt wel een ingewikkelde puzzel. Welke puzzelstukjes komen we tegen en wat is er voor nodig om de hele puzzel op te lossen? Buren waarvoor het niet voor de hand lijkt te liggen om mee te doen zijn daarbij belangrijke gesprekspartners. Juist door met elkaar over ‘lastige’ situaties te praten kunnen we leren en puzzels oplossen.

Onze wijk Rozendaal is een proeftuin. Daarom hebben we ook subsidie gekregen. De rest van Leusden en zelfs Nederland kan baat hebben bij wat wij met elkaar ontdekken. Wat doen we goed en wat kan anders? Daarvoor vragen we input van de buurt, algemeen via de enquête maar ook heeft het Bewonerspanel met ons van gedachten gewisseld. Dat was waardevol. Maar hoe ziet jouw situatie eruit? Wil je wel maatregelen nemen maar weet je niet hoe of kun je het niet betalen? Het Buurtteam en Sylvia de Goede, begeleider inclusiviteit van ons project komen graag met je in gesprek.

Wil je meepraten? Bel of app Jos: 06-51872916 of Sylvia 06-38111098