Onderzoek hoe kopgevel isoleren gestart

In onze wijk hebben we 46 kopgevelwoningen. Deze woningen hebben verhoudingsgewijs een groot oppervlakte aan buitenmuren.  Via een koude buitenmuur wordt meer warmte gelekt dan via een warmere tussenmuur. Verschillende wijkgenoten met een kopgevelwoning hebben ons gevraagd hoe ze het beste hun kopgevel kunnen isoleren. Binnen onze proeftuinsubsidie is budget gereserveerd om te onderzoeken op welke wijze de kopgevels het beste geïsoleerd kunnen worden.

  • Kunnen kopgevels eraf gehaald worden en teruggeplaatst worden nadat de wand is geïsoleerd?
  • Kan en mag er bijvoorbeeld een extra buitenwand (kopie van het origineel) geplaatst worden, zodat de huidige gevelplaten kunnen blijven zitten?
  • Is het beter om van binnenuit de wanden te isoleren

Het bedrijf “JWF bouwkundig advies en vormgeving” hebben we ingeschakeld om dit onderzoek uit te voeren. Zij zullen ook het kostenaspect mee gaan nemen in de rapportage die we gaan krijgen. 14 maart jongstleden is het onderzoek van start gegaan. We hopen in mei de uitkomsten van het onderzoek te kunnen delen.