Grote respons Enquête Eurowoningen Toekomstbestendig

Bijna 200 wijkgenoten hebben de enquête ingevuld. Dit komt overeen met een respons van meer dan 40%. Hier zijn we als Buurtteam heel blij mee. De uitkomst van de enquête geeft ons een goed beeld van wat er speelt in onze wijk en waar hulp gewenst is. Hier gaan we als Buurtteam mee aan de slag. We gaan de resultaten van de enquête de komende periode op verschillende momenten delen met jou.

Winnaars maatwerkadvies: Voor het deelnemen aan de enquête hadden we 3 gratis maatwerkadviezen beschikbaar gesteld. De winnaars van deze prijs zijn Douwe Andre (Aragon), Jasper van Doorn (Galicië) en Nicolette Dekker (Henegouwen).

Taart voor Gironde: De taart voor het plein met procentueel de hoogste respons gaat naar Gironde. Maar liefst 60% van de Girondijnen heeft deelgenomen. Binnenkort wordt de taart op het plein afgeleverd