Enquête Eurowoningen Toekomstbestendig: jouw mening telt!

Beste wijkgenoot,

Wij willen graag de mening van de bewoners in de wijk weten. De Enquête Eurowoningen Toekomstbestendig 2023 wordt gehouden om inzicht te krijgen in de stand van zaken wat betreft het verduurzamen van de Eurowoningen, als onderdeel van het pilotprogramma Aardgasvrije wijken in samenwerking met de gemeente Leusden.

In hoeverre zijn of gaan bewoners aan de slag met het energiezuiniger en comfortabeler maken van hun woning. Welke verduurzamingsmaatregelen zijn wel/niet genomen? Zijn bewoners van plan de komende tijd maatregelen in hun huis uit te voeren? Zijn er bewoners die denken dat ze niet mee kunnen doen? Is er behoefte aan hulp en zo ja waarbij en op welke manier. Kortom een enquête die ons helpt om als Buurtteam samen met de gemeente Leusden bewoners in de wijk Eurowoningen de komende jaren goed te ondersteunen. Het Buurtteam is van plan deze enquête jaarlijks te herhalen.

Het invullen van de enquête kost ongeveer 5 minuten. Er zal betrouwbaar met uw gegevens worden omgegaan. Resultaten worden anoniem verwerkt en gedeeld binnen het pilotprogramma Aardgasvrije wijken – Eurowoningen Toekomstbestendig, in samenwerking met de gemeente Leusden. Gegevens worden niet verstrekt aan derden.

Als u vragen heeft over de enquête, kunt u ons een e-mail sturen op: info@eurowoningentoekomstbestendig.nl

Wilt u de enquête voor 22 februari voor ons invullen? We stellen uw inbreng zeer op prijs. Uiteraard houdt het Buurtteam u de komende tijd op de hoogte van de resultaten van de Enquête.

Met vriendelijke groet,

Buurtteam Eurowoningen Toekomstbestendig
Jos Smook – Buurcoördinator