Lunchbijeenkomst senioren 3 april 2024

Op 3 april organiseerde het Buurtteam een lunchbijeenkomst voor senioren in het Huis van Leusden. Jos en Roel gingen in gesprek met 7 senioren uit de wijk. Onder het genot van een lekkere kop soep en belegde broodjes werden ervaringen uitgewisseld over de energietransitie in het algemeen en de hiermee gepaard gaande isolatiemaatregelen in de woning in het bijzonder. Een aantal zaken tijdens dit gesprek vielen op:

  • De verwachting is nog wel eens dat senioren minder actief met verduurzamen bezig zijn vanwege argumenten als: “het is veel gedoe, ik kan het niet meer terugverdienen of het zal mijn tijd wel duren” . Deze argumenten leven wel, maar desondanks hebben de meeste deelnemers opvallend veel maatregelen genomen. Er zijn echter ook nog woningen in relatief, originele staat. Het gedoe speelt een grotere rol dan de financiën, ofschoon 2 wijkgenoten aangaven meer stappen te willen zetten, wanneer de financiën geen rol zouden spelen.
  • Enkelen gaven aan dat men aanvankelijk niet van plan was allerlei stappen te zetten bij het verduurzamen, maar dat dit wel is gebeurd onder invloed van het Buurtteam.
  • In de woningen waar veel maatregelen zijn genomen is het wooncomfort enorm toegenomen. Er werd aangegeven dat het nemen van maatregelen ook belangrijk werd gevonden voor het nageslacht.
  • Een enkeling kende de wensboom, een organisatie van vrijwilligers, die klusjes uitvoert, vaak voor senioren. (klusjes met elektriciteit, iets ophangen, computerhulp). Wanneer je hier lid van bent (€ 10,-/jaar) kun je tot 5 klusjes per jaar laten uitvoeren. Meer informatie is te vinden op de website van de wensboom wensboomleusden.nl
  • De inspanningen van het Buurtteam worden zeer gewaardeerd.
  • De huis aan huis verspreide nieuwsbrief wordt goed gelezen en door een aantal bewaard.