Uitrol inkoopactie “isolatie borstweringen” gestart

Meer dan 100 wijkgenoten hebben laten weten interesse te hebben in het isoleren van de borstweringen. Inmiddels hebben al zo’n 70 bewoners op basis van het geleverde aanbod hun voorkeur kenbaar gemaakt. 1 van de geselecteerde bedrijven biedt, naast het isoleren van de borstweringen, ook de mogelijkheid de balkongevel te isoleren. Ze doen dit alleen wanneer er een voldoende brede spouw aanwezig is. In de praktijk zijn de verschillen groot. De vrije spouwruimte moet bij voorkeur minimaal 4 cm zijn. Ter plaatse wordt dit onderzocht: er wordt een gat geboord, de diepte wordt gemeten en mbv een camera wordt er in de spouw gekeken.