“Als we met zijn allen een hele mooie wijk willen moeten we ook met zijn allen participeren”

Buurtparticipatie is goed ingebed in onze wijk Roozendaal. Naast een actief buurtteam dat informeert en enthousiasmeert over individuele energiebesparende maatregelen is er ook de Groenstichting. Deze enthousiaste club vrijwilligers houdt zich bezig met de collectieve voorzieningen in de wijk. We hebben het dan over het openbaar groen, de collectieve korting van Ziggo, het zwembad, de tennisbaan en het basketbalveld.
Met zowel de Groenstichting als het Buurtteam Eurowoningen Toekomstbestendig werken we aan een duurzame leefomgeving voor de Eurowoningen voor de komende 50 jaar. In gesprek met Kees van Opdorp, voorzitter van de Groenstichting zijn we op zoek gegaan naar de verschillen en overeenkomsten.  

Als we een mooie wijk willen
Kees bracht zijn tienerjaren door in Leusden en kreeg er zijn eerste huurhuis. Door de jaren heen heeft hij op een aantal plekken in Nederland gewoond om uiteindelijk samen met zijn gezin te gaan wonen in een Eurowoning op de Ardennen. Leuke bijkomstigheid is dat zijn moeder vroeger altijd al in de wijk wilde wonen en hij is blij dat ze dit nog actief meegemaakt heeft.
 

In de periode dat Kees in de wijk kwam wonen was er zojuist een bestuurswisseling geweest waardoor de Groenstichting zocht naar nieuwe bestuursleden. Zijn motto is: als we met zijn allen een hele mooie wijk willen moeten we ook met zijn allen participeren, daarom is hij in het bestuur gestapt en heeft hij Roel Wieringa opgevolgd die een nieuwe rol oppakte binnen het buurtteam.

Uitdagende dossiers
Er lagen een aantal uitdagende dossiers op tafel, waaronder een nieuwe groenaanbesteding en de realisatie van een nieuw duurzaam zwembadgebouw. Dit nieuwe zwembadgebouw zal tevens gecombineerd worden met een activiteitenruimte voor de sociale verbinding in de wijk. Daarnaast zal het kabelnetwerk dat altijd in eigen beheer is geweest overgedragen worden aan Ziggo. Op dit moment zijn de meeste van deze dossiers in een afrondende fase. Gedurende de komende weken zal de wijk uitgebreid geïnformeerd worden over de stand van zaken. Het groenonderhoud is inmiddels alweer gestart en veel bewoners zijn blij het vertrouwde gezicht van hovenier van Beers weer te zien in de wijk. 

Groenrenovatie
Ook is er een begin gemaakt met de groenrenovatie op de pleinen. Inmiddels is het groen op de Finnmark, Bretagne en Galicië aangepakt. Het zijn ieder voor zich arbeidsintensieve projecten geweest waarbij de inspraak van de bewoners uitgebreid is meegenomen in de planvorming. De komende jaren volgen één voor één de overige pleinen, ieder plein staat op de planning. Een belangrijk onderdeel van de pleinrenovaties is de vervanging van speeltoestellen op de diverse pleinen. We waren dringend aan vervanging toe en we hebben er een prioriteit van gemaakt om hier als stichting ook de middelen voor vrij te maken. Aldus Kees van Opdorp.
 

Warm zwemmen door zonnepanelen
Vanuit de PAW subsidie gaat er een bedrag van in totaal €26.000,00 naar het zwembad. Dat geld wordt goed besteed aan duurzame installaties. Zo wordt bijvoorbeeld de energie van de zon via de zonnepanelen ingezet om het zwembad te verwarmen. Op 01 juni zullen de bewoners in een wijkbijeenkomst in de korf uitgebreid geïnformeerd worden over de plannen. De financiers en de ontwikkelaars zullen die avond ook aanwezig zijn om iedereen goed te informeren voordat iedere bewoner zijn/haar stem mag uitbrengen.  

Groenstichting versus Buurtteam
De vrijwilligers van het Buurtteam en de Groenstichting zetten zich beiden in voor de bewoners van de wijk. Het Buurtteam voor de individuele duurzaamheidsmaatregelen en de Groenstichting voor de collectieve voorzieningen. Daarbij houden we vanuit onderling vertrouwen contact en kijken we met een positief oog naar raakvlakken waarbij we waar nodig samen optrekken.
 

Kees van Opdorp sluit af met een oproep aan alle bewoners om na te denken over een actieve rol binnen de wijk. “Laten we het erfgoed, neergezet door de eerste generatie bewoners goed overdragen en ons ook realiseren dat we in een prachtige wijk wonen met veel verbondenheid”.